Materiały szkoleniowe

Materiały seminarium Problemy zachowania warsztatu naukowego Instytutu Badań Literackich w świetle działalności Archiwum IBL, 1 marca 2011 r.

  • Wskazówki dotyczące przechowywania dokumentacji  IBL PAN i przekazywania jej do Archiwum Zakładowego - plik ppt (795 KB)
  • Zasady gromadzenia dokumentacji działalności naukowej w instytutach badawczych, oprac. Dr Andrzej Klubiński (Archiwum Polskiej Akademii Nauk) - plik ppt (595 KB)
     

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl