Historia Instytutu Badań Literackich PAN

          Archiwum IBL PAN uczestniczyło w projekcie badawczym pt. "Instytut Badań Literackich w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym PRL w latach 1948 – 1989. Postawy inteligencji wobec przemian społecznych i politycznych. Monografia środowiska intelektualnego".
      W ramach projektu zgromadzone zostały archiwa osobiste byłych pracowników naukowych Instytutu Więcej na temat projektu na stronie IBL PAN w zakładce Projekty badawcze.


 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl