Postępowanie z dokumentacją IBL PAN

   Jednolity rzeczowy wykaz akt IBL PAN - plik pdf
    Instrukcja kancelaryjna - plik doc
    Formularz spisu spraw - plik doc
    Formularz spisu zdawczo-odbiorczego - plik doc
    Formularz spisu zdawczo-odbiorczego informatycznych nośników danych - plik doc
 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl