Postępowanie z dokumentacją IBL PAN

   Jednolity rzeczowy wykaz akt IBL PAN - plik pdf (269 KB)
    Instrukcja kancelaryjna - plik doc (283 KB)
    Formularz spisu spraw - plik doc (72 KB)
    Formularz spisu zdawczo-odbiorczego - plik doc (56 KB)
    Formularz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę - plik doc (66 KB)

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl