Zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt IBL PAN

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadziło zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Tekst ujednolicony jrwa dostępny jest na stronie >>

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl