16 marca 2018 r., godz. 11.00, s. 144: spotkanie szkoleniowe na temat postępowania z dokumentacją w IBL PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl