Kontakt

Archiwum Zakładowe Instytutu Badań Literackich PAN

ul. Nowy Świat 72
00-0330 Warszawa
pok. 307, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl


ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl