Zasób Archiwum Zakładowego IBL PAN

Materiały archiwalne Instytutu
Materiały archiwalne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN
Materiały archiwalne Związku Nauczycielstwa Polskiego przy IBL
Archiwum osobiste prof. Aliny Brodzkiej
Archiwum osobiste prof. Aliny Witkowskiej
Archiwum osobiste prof. Marii Żmigrodzkiej
 

Ewidencja zasobu  archiwum jest w trakcie opracowywania.

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl