Udostępnianie

Pok. 307, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl

Dokumentacja Archiwum udostępniana jest dla celów służbowych oraz dla celów naukowo-badawczych.
Udostępnianie akt dla celów służbowych odbywa się na podstawie karty udostępniania wypełnionej przez komórkę organizacyjną, która je wytworzyła i podpisanej przez kierownika tej komórki.

Udostępnianie akt dla celów naukowo-badawczych jest możliwe po uzyskaniu przez zainteresowanego zgody od Dyrektora Instytutu.

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl