Przekazywanie akt

Archiwum przyjmuje dokumentację właściwie uporządkowaną, oznakowaną i zewidencjonowaną na spisach zdawczo-odbiorczych zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Instytucie.

Materiały archiwalne (kat. A) i dokumentację niearchiwalną (kat. B) ewidencjonuje się na odrębnych spisach zdawczo-odbiorczych.

Właściwie przygotowana teczka aktowa zawiera:

 • układ akt w kolejności wynikającej ze spisu spraw, w obrębie spraw układ pism chronologiczny, poczynając od pisma rozpoczynającego sprawę,
 • elementy opisu na zewnętrznej stronie okładki

  Ponadto wymagane jest:
 • wyłączenie zbędnych egzemplarzy tych samych pism i akt kategorii Bc z teczek materiałów archiwalnych (kat. A),
 • w odniesieniu do akt kategorii A – wyjęcie metalowych części, ponumerowanie wszystkich zapisanych stron (spaginowanie) i oznaczenie na zewnętrznej spodniej stronie okładki, z prawej strony, liczby stron.

  Do teczki powinny zostać dołączone spisy spraw lub inne środki ewidencyjne (rejestr, kartoteka).

  Teczki powinny być spisane w spisie zdawczo-odbiorczym w kolejności według haseł klasyfikacyjnych jrwa.

  Przykład zewidencjonowanej dokumentacji kat. A - plik pdf
  Przykład zewidencjonowanej dokumentacji kat. B
  - plik pdf

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl