Zadania archiwum

  • gromadzenie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
  • przyjmowanie w stanie uporządkowanym materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji i prowadzenie jej pełnej ewidencji,
  • udostępnianie akt osobom upoważnionym,
  • przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi zasadami  i terminami,
  • inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę,
  • utrzymywanie stałych kontaktów z Polską Akademia Nauk Archiwum w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych
  •  

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl