Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

Sygn. P II -4:
Instytut Badań Literackich PAN. Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.
Daty: 1950-1975,
Rozmiar: 54 j. a., 1 mb.
Link do wykazu na stronie archiwum

Sygn. II-6:
Instytut Badań Literackich PAN. Pracownia Bibliografii Bieżącej
Daty: 1948-1981
Rozmiar: 30 j.a., 2, 3 mb.
Link do wykazu na stronie archiwum

Sygn. P. III – 135
Jadwiga Czachowska (ur. 1922; bibliografia)
Daty skrajne: 1946-1985
Rozmiar: 11 j.a., 03 mb.
Link do inwentarza opracowanego w PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

Sygn. P. III - 117
Zygmunt Szweykowski (1894-1978; filologia polska) (1894-1978)
Daty skrajne: 1912-1977
Rozmiar: 17 j.a., 0,20 mb.
Link do inwentarza opracowanego w PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

Sygn. P. III - 94
Stanisław Tokarz (1902-1981; filologia polska, pedagogika); Krystyna Tokarzówna (1927-2000; filologia polska)
Daty skrajne: 1940-1991
Rozmiar: 39 j.a., 1,65 mb.
Link do wykazu na stronie archiwum

Sygn. P.III - 32
Stefan Vrtel-Wierczyński (1886-1963; historia literatury polskiej, slawistyka i bibliografia)
Daty: 1918-1963
Rozmiar: 155 j.a., 13 mb.
Link do wykazu na stronie archiwum

Sygn. P. III – 95
Jerzy Ziomek (1924-1990; polonistyka) (1924-1990)
Daty skrajne: 1946-1990
Rozmiar: 77 j.a., 1,84  mb.
Link do wykazu na stronie archiwum 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl