Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

Sygn. II-6:
Instytut Badań Literackich
Daty: 1954-1969
Rozmiar: 14 j.a., 0.45 mb.
Link do opisu zespołu w bazie danych SEZAM

Sygn. 100:
Jadwiga Rużyło-Stasiakowa (polonistyka)
Daty: 1956-1962
Rozmiar: 2 0 j.a., 07 mb.
Link do opisu zespołu w bazie danych SEZAM

sygn. III-403
Maria Renata Mayenowa (1908-1988; literatura polska)
Rozmiar: 28 j.a., 2 mb.
Link do opisu zespołu w bazie danych SEZAM

sygn. III-400
Wanda Maria Roszkowska (1917-2001; historia sztuki, teatr)
Daty skrajne: 1948-1997
Link do opisu zespołu w bazie danych SEZAM

sygn. III-404
Witold Suchodolski (1887-1967; archiwistyka )
Daty skrajne: 1905-1967
Rozmiar: 12 j.a.
Link do opisu zespołu w bazie danych SEZAM

nr zespołu: 63 / 0
Stefan Saski (1888-1974; językoznawstwo, historia literatury polskiej)
Daty skrajne: 1915-1971
Rozmiar: 55 j.a.
Link do opisu zespołu w bazie danych SEZAM

nr zespołu: 95 / 0
Stanisław Tokarz (1902-1981; filologia polska, pedagogika); Krystyna Tokarzówna (1927-2000; filologia polska)
Daty skrajne: 1940-1991
Rozmiar: 39 j.a., 1 mb.
Link do opisu zespołu w bazie danych SEZAM

nr zespołu: 96 / 0
Jerzy Ziomek (1924-1990; polonistyka)
Daty skrajne: 1946-1990
Rozmiar: 141 j.a., 2 mb.
Link do opisu zespołu w bazie danych SEZAM

nr zespołu: 118 / 0
Zygmunt Szweykowski (1894-1978; filologia polska)
Daty skrajne: 1912-1977
Rozmiar: 10 j.a.
Link do opisu zespołu w bazie danych SEZAM

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl