Narodowe Archiwum Cyfrowe

Nagrania dźwiękowe:

Sygn. 33-T-7112:
Sesja naukowa zorganizowana przez IBL PAN z okazji 150 rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, 25.11. – 28.11.1958
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/46059/e560c79002817f2076a52ff2cf57d809/

Sygn. 33-T-7113:
Sesja naukowa zorganizowana przez IBL PAN z okazji 50 rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego, 17.11.1975
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/46078/e560c79002817f2076a52ff2cf57d809/

Sygn. 33-T-7115:
Konferencja naukowa zorganizowana przez IBL PAN z okazji otrzymania przez poetę Czesława Miłosza Literackiej Nagrody Nobla, 1980
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/46093/e560c79002817f2076a52ff2cf57d809/

Sygn. 33-T-7116:
Jubileusz 60-lecia pracy naukowej prof. Juliana Krzyżanowskiego - historyka literatury polskiej - zorganizowany przez IBL PAN, 01.1974
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/46103/e560c79002817f2076a52ff2cf57d809/

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl