Archiwum Akt Nowych

Sygn. zespołu 2/449/0
Akta Witolda Suchodolskiego
Jednostka sygn. 2/449/0/3.30/34:  Praca w Instytucie Badań Literackich. Korespondencja, umowy, zaświadczenia.
Daty skrajne: 1951-1961
Link do opisu jednostki w Szukaj w Archiwach

Sygn. zespołu 2/283/0
Ministerstwo Oświaty
Jednostki:

Sygn. 2/283/0/1.5/209: Instytuty naukowe - utworzenie Państwowego Instytutu Matematycznego i Instytutu Badań Literackich - nadanie statutu Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego - projekty rozporządzeń Rady Ministrów opracowane przez Polskie Towarzystwo Matematyczne lub przez Ministerstwo Oświaty, opinie, korespondencja.
Daty skrajne: 1948 - 1949, 1951 - 1951
Link do opisu jednostki w Szukaj w Archiwach

Sygn. 2/283/0/5.7.5/3206: Działalność Instytutu Badań Literackich w Warszawie - sprawozdania, protokół z konferencji.
Daty skrajne: 1949-1949
Link do opisu jednostki w Szukaj w Archiwach

Sygn. zespołu 2/2514/0
Telewizja Polska S.A. Zbiór wycinków prasowych
Jednostka sygn. 2/2514/0/-/2/489: Instytut Badań Literackich PAN
Daty skrajne: 1953 - 2009
Link do opisu jednostki w Szukaj w Archiwach

 


 

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl