Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w IBL PAN

Inwentarz w formacie rtf oprac. Anna Bujnowska, Katarzyna Słojkowska, Anna Tłuchowska

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w IBL PAN

Inwentarz w formacie rtf oprac. Anna Bujnowska, Katarzyna Słojkowska, Anna Tłuchowska

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl