Dokumentacja Związku Nauczycielstwa Polskiego przy IBL PAN

Materiały dotyczące organizacji ZNP przy IBL, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, komisji, sprawozdania, deklaracje na członków ZNP, karty ewidencyjne członków ZNP.

Szczegółowa ewidencja jest w trakcie opracowywania.

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl