Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich

Roboczy spis jednostek archiwalnych:

L.p. Tytuł teczki
Daty skrajne
1 Zbór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
1962
2 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1963
3 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1966
4 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1968
5 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1970
6 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1971
7 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1972
8 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1973
9 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1974
10 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1975
11  Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1976
12 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1977
13  Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1978
14  Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1979
15  Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1981
16  Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1983
17  Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1984
18  Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1985
19  Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1986
20 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1987
21 Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1988
 22  Zbiór aktów normatywnych Instytutu Badań Literackich
[Zarządzenia Dyrektora IBL PAN]
 1996

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl