Teki wydawnicze

 

Sygnatura
Tytuł teczki Daty skrajne
253/1 Teki wydawnicze. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. 1968
253/2 Teki wydawnicze. Informator Instytutu Badań Literackich
 
1993
253/3 Teki wydawnicze. Biblioteka Pisarzy Staropolskich. Kacper Twardowski, Pochodnia miłości bożej, wyd. Krzysztof Mrowcewicz 1992
253/4 Teki wydawnicze. Materiały do Małej Historii Literatury Polskiej w 10 tomach. Konspekty, opinie, recenzje. 1992-1993
253/5 Teki wydawnicze. Stanisław Herakliusz Lubomirski, Poezje zebrane, oprac. Adam Karpiński, t. I Wstęp monograficzny 1994
253/6 Teki wydawnicze. Joanna Partyka, Wyraz wyłuskany z piersi, rec. wydawnicza i tekst. 2006
253/7 Teki wydawnicze. Recenzja wydawnicza tomu Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Sztuka w twórczości Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar 2006
253/8 Teki wydawnicze. Korespondencja. Listy Adama Mickiewicza, oprac. Wanda Roszkowska-Sykałowa
 poz. 1159-2602
b.d.
253/9 Teki wydawnicze. Korespondencja. Listy Adama Mickiewicza , oprac. Wanda Roszkowska-Sykałowa
 cz. II, poz. 1602-2225
b.d.
253/10 Teki wydawnicze. Korespondencja. Listy Adama Mickiewicza , oprac. Wanda Roszkowska-Sykałowa
 cz. III, poz. 2226-2589
b.d.
253/11 Teki wydawnicze. Wiersze przypisywane Adamowi Mickiewiczowi, Przekłady utworów Adama Mickiewicza na języki obce b.d.
253/12 Teki wydawnicze. Wydania zbiorowe i wybór utworów Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 726, wyd. 1. Egzemplarz po pierwszej korekcie b.d.
253/13 Teki wydawnicze. Teki wydawnicze. Wydania zbiorowe i wybór utworów Adama Mickiewicza od nr 727 do nr 936, wyd. 1. Egzemplarz po pierwszej korekcie, cz. II b.d.
253/14 Teki wydawnicze. Adam Mickiewicz. Twórczość-pierwodruki, oprac. Wanda Roszkowska-Sykałowa b.d.
253/15 Teki wydawnicze. Marek Prejs, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy b.d.
253/16 Teki wydawnicze. Słownik Literatury Staropolskiej. Recenzje, korespondencja 1978-1980
253/17 Teki wydawnicze. Trzydziestolecie 1914-1944. Literatura II RP i okresu wojen b.d.
253/18 Teki wydawnicze. Grażyna Borkowska, Pozytywiści i inni b.d.
253/19 Teki wydawnicze. Jan Tomkowski, Młoda Polska 1890-1914 b.d.

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl