Sekretriat Studiów Podyplomowych i Kursów

 

Sygnatura
Tytuł teczki
Daty skrajne
252/1 Podyplomowe Studium Polonistyczne. Założenia programowe. Spis wykładowców, plany i programy zajęć, ramowy program studiów 1994-1996
252/2 Podyplomowe Studium Filologii Polskiej i Podyplomowe Studium Polonistyczne. Założenia programowe.  Korespondencja, umowy, informacje o studiach, notatki, programy zajęć, tematy wykładów, spisy lektur, sprawozdania, wstępna koncepcja utworzenia Wyższej Szkoły Nauk Polonistycznych 1994-1998
252/3 Podyplomowe Studium Filologii Polskiej. Plany i programy zajęć, listy prowadzących zajęcia, spisy lektur, pismo kierownika studiów ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciela 1995-2006
252/4 Podyplomowe Studium Filologii Polskiej. Plany i programy zajęć, listy lektur, zagadnienia zajęć, spis wykładowców 2005-2011
252/5 Szkoła Nauk Humanistycznych. Założenia programowe. Umowa pomiędzy instytutami PAN, porozumienie, projekt programu, protokoły z zebrań, korespondencja 1995-1997
252/6 Szkoła Nauk Humanistycznych. Rozliczenie dotacji z Fundacji Batorego
Korespondencja, wniosek, umowa, kosztorysy, informacje, program zajęć, raport końcowy
1995-1997
252/7 Szkoła Nauk Humanistycznych. Konkurs na kierownika szkoły.
Ogłoszenie o konkursie, założenia programowe, koncepcja szkoły, biogramy naukowe, protokoły, korespondencja
1996
252/8 Szkoła Nauk Humanistycznych. Protokoły z posiedzeń Komisji ds. Rekrutacji Słuchaczy. 1996
252/9 Szkoła Nauk Humanistycznych. Założenia programowe i realizacja. Programy i plany zajęć, sprawozdania, raport, omówienie wyników ankiety, regulamin zaliczenia, informacja na temat szkoły 1996-1998
252/10 Podyplomowe Studia Nowe Liceum - Wiedza o kulturze. Założenia programowe. 2002
252/11 Podyplomowe Studia Nowe Liceum - Wiedza o kulturze. Plany, i programy i tematy zajęć, wykazy lektur 2002-2005
252/12 Podyplomowe Studia Nowe Liceum - Wiedza o kulturze. Plany,
programy i tematy zajęć, wykazy lektur
2005-2011
252/13 Kurs Retoryki Praktycznej
 i Krytyki. Założenia programowe. Informacje o kursie, plany zajęć
2002-2005
252/14 Kurs Retoryki Praktycznej
i Krytyki. Informacje o kursie, plany zajęć
2006-2010
252/15 Podyplomowe Studium Zarządzania Kulturą (z perspektywy integracji europejskiej/w warunkach integracji europejskiej). Założenia programowe. Plany zajęć, pismo
w sprawie zmiany nazwy studium
2003-2005
252/16 Studium Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej. Założenia programowe. Informacje, plany zajęć 2005-2010
252/17 Kurs Rozwoju i Kształtowania Osobowości. Założenia programowe, plan zajęć 2008-2009
252/18 Kurs Poprawnej Polszczyzny. Założenia programowe, plany zajęć 2009-2013
252/19 Kurs Kreatywnego Pisania.
Założenia programowe, informacje o kursie, plany kursu i zajęć, tematy zajęć
2007-2012
252/20 Kurs Technologie Informatyczne w Edukacji i Organizacjach Pozarządowych. Plany  zajęć 2012
252/21 Podyplomowe Studium Nowe Gimnazjum. Programy i tematy zajęć, wykaz literatury 1999-2002
252/22 Podyplomowe Studia Edytorskie
Program, plany i tematy zajęć
2005-2011
252/23 Podyplomowe Studia Humanistyczne
Koncepcja studiów, programy studium, plany zajęć, wykazy lektur, tematy zajęć, sprawozdanie
1998-2004
252/24 Podyplomowe Studium Polonistyczne
Programy i plany zajęć, wykazy lektur, tematy zajęć, sprawozdanie
1996-2001
252/25 Przekazanie akt Podyplomowych Gender Studies i Kursu Gender Mainstreaming - pismo 2010

 

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl