Pracownia Poetyki Teoretycznej

 

Sygn. arch. Tytuł teczki Daty skrajne

 

17/1

Kroniki i monografie
[Referat pt. "Ważniejsze fakty z historii Pracowni Poetyki Teoretycznej i Języka Literackiego, na 40-lecie Instytutu Badań Literackich)"]

 

1988

63/1 Zjazdy, konferencje, sympozja i seminaria naukowe organizowane przez Instytut   [Zebranie poświęcone pamięci prof. Marii Renaty Mayenowej: program spotkania] 2008
63/2 Kroniki i monografie   [Teksty upamiętniające życie i działalność naukową prof. Marii Renaty Mayenowej i prof. Lucylli Pszczołowskiej 2009-2010

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl