Pracownia Poetyki Historycznej

 

Sygn. arch. Tytuł teczki Daty skrajne
68/1 Sprawozdania z działalności Pracowni Poetyki Historycznej (indywidualne i zbiorcze) za rok 2013, 2014, 2015 2013-2015
68/2 Opiniowanie prac naukowo   badawczych (własnych i zewnętrznych)
- opinie o osiągnięciach naukowych pracowników Instytutu i osób odbywających staż w IBL PAN
2013-2015
68/3 Zjazdy, konferencje, sympozja i seminaria naukowe organizowane przez Instytut   pisma dotyczące seminarium "Empiryczne badania literackie" 2014

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl