Pracownia Literatury Średniowiecza

  

Sygn. arch. Tytuł teczki Daty skrajne
 58/1 Opracowania tematów badawczych   Obraz męczennika w łacińskiej hagiografii polskiego średniowiecza (tekst pracy doktorskiej Doroty Gackiej), t. I,[2001]  2001
 58/2 Opracowania tematów badawczych   Męczennicy w średniowiecznej hagiografii łacińskiej w Polsce (zmieniona wersja pracy doktorskiej Doroty Gackiej), t. II  2003
 58/3 Opracowania tematów badawczych   Męczennicy w średniowiecznej hagiografii łacińskiej w Polsce (tekst pracy doktorskiej Doroty Gackiej przeznaczony do recenzji wydawniczej), t. III  2003
 58/4 Opracowania tematów badawczych   "Nowa Poetyka" Godfryda z Vinsauf   przekład i opracowanie Dorota Gacka (wersje z poprawkami), t.I  2006-2007
58/5 Opracowania tematów badawczych   "Nowa Poetyka" Godfryda z Vinsauf   przekład i opracowanie Dorota Gacka (wersje z poprawkami), t.II  2007
58/6 Opracowania tematów badawczych   "Nowa Poetyka" Godfryda z Vinsauf   przekład i opracowanie Dorota Gacka (wersje z poprawkami i tekst po poprawkach), t.III  2007
 58/7 Opracowania tematów badawczych   "Nowa Poetyka" Godfryda z Vinsauf   przekład i opracowanie Dorota Gacka (wersje z poprawkami), t.IV  2007
 58/8 Opracowania tematów badawczych   "Laborintus" Eberharda z Bremy   przekład i opracowanie Dorota Gacka (wersje z poprawkami)  2007-2011
58/9 Opracowania tematów badawczych   70 lat badań nad Psałterzem floriańskim   artykuł Mieczysława Mejora  2011
58/10 Opracowania tematów badawczych   Elementy teatralne w XII  i XIII wiecznych poetykach   artykuł Doroty Gackiej  2011
58/11 Opracowania tematów badawczych   Wykłady habilitacyjne Mariusza Kazańczuka [2011]  2011
58/12 Opracowania wykonane na zlecenie Instytutu   Recenzje dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej Mariusza Kazańczuka  2010-2011
58/13 Opiniowanie prac naukowo badawczych (własnych   Mieczysław Mejor   Recenzja pracy doktorskiej Bartłomieja Czarskiego i recenzja wydawnicza książki Jacka Sokolskiego  2011
 65/1  Opracowania tematów badawczych   Artykuły Mieczysława Mejora  2011-2012
 65/2  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(spis spraw i materiały w postaci elektronicznej   płyta CD [IBL PAN, PLŚ, 4001 3/2012   4001 14/2012, 2015 r., pdf] ).
T. 1
 2012-2014
 65/3  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Avianus, Bajki, przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dominika Budzanowska).
T. 2
 2012-2013
65/4  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Marcus Tullius Cicero, O inwencji retorycznej, przekład z języka łacińskiego Karolina Ekes, wstęp i przypisy Bartosz Awianowicz; tekst sprzed publikacji).
T. 3
 2012
 65/5  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Marcus Tullius Cicero, O inwencji retorycznej, przekład z języka łacińskiego Karolina Ekes, wstęp i przypisy Bartosz Awianowicz, wersje z poprawkami   tekst sprzed publikacji i recenzja prof. Jakuba Pigonia).
T. 4
 2012
 65/6  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Dystychy Katona, przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dominika Budzanowska).
T. 5
 2012
65/7  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Ekloga Teodula, przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka; tekst sprzed publikacji).
T. 6
 2012
 65/8  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Facetus, przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka).
T. 7
 2012-2013
 65/9  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Hugon ze Świętego Wiktora, Didascalicon, przekład: Paulina Pludra Żuk, wstęp: Jacek Soszyński, komentarz: Paulina Pludra Żuk i Jacek Soszyński).
T. 8
 2012-2014
65/10  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Klaudiusz Klaudian, Porwanie Prozerpiny, przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Mikołaj Szymański).
T. 9
 2012-2014
65/11  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Maksymianus, Elegie, przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Anna Maria Wasyl).
T. 10
 2012-2013
65/12  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Matthaeus de Vendome, Księga Tobiasza, przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Anna Lenartowicz Zagrodna).
T. 11
 2012-2014
65/13  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Alan z Lille, Księga przysłów, przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Beata Spieralska Kasprzyk).
T. 12
 2012-2013
65/14  Opracowania tematów badawczych   Projekt badawczy prof. Mieczysława Mejora pt. "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi nr 1"   NPRH 11H11 025480, 2012 2014
(Facetus, przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka; wersja szersza, przed redakcją prof. Mieczysława Mejora)
T. 13
 2012-2013

 

 

 

 

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl