Niestacjonarne Studia Doktoranckie

Sygnatura Tytuł teczki Daty skrajne
262/1 Studia doktoranckie. Zaoczne studia doktoranckie, środowiskowe studia doktoranckie, założenia programowe, zasady rekrutacji, profil absolwenta, opinia prawna 2001-2002
262/2 Studia doktoranckie. Umowa pomiędzy IBL i Polską Fundacją Upowszechniania Nauki o organizacji Studium Doktoranckiego 2002
262/3 Studia doktoranckie. Regulaminy studiów doktoranckich, akt powołania studiów, decyzja w sprawie wysokości opłat, zarządzenia w sprawie powołania komisji doktoranckich, wyciągi z protokołów posiedzeń Rady Naukowej 1994-2013
262/4 Studia doktoranckie. Plan zajęć i program w latach 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/20007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 2003-2010
262/5 Studia doktoranckie. Program zajęć cyklu studiów w latach 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 2011-2013
262/6 Studia doktoranckie. Samorząd doktorantów.  Protokoły, projekt uchwały, regulamin, kopia pisma 2012-2013
262/7 Studia doktoranckie. Ankieta Studia doktoranckie 2007
262/8 Studia doktoranckie. Sprawozdanie za rok akademicki 2009/2010 2011
262/9 Studia doktoranckie. Program studiów i konspekty zajęć 2003/2004 2003-2004
262/10 Studia doktoranckie. Konspekty zajęć 2004/2005 2004
262/11 Studia doktoranckie. Konspekty zajęć 2005/2006 2005
262/12 Studia doktoranckie. Konspekty zajęć 2006/2007 (załączona dyskietka – skrypt) 2006-2007
262/13 Studia doktoranckie. Konspekty zajęć 2007/2008 2007-2008
262/14 Studia doktoranckie. Konspekty zajęć 2008/2009 2008-2009
262/15 Studia doktoranckie. Konspekty zajęć 2009/2010 2009
262/16 Studia doktoranckie. Konspekty zajęć 2010/2011 2010
262/17 Studia doktoranckie. Konspekty zajęć 2011/2012 2011
262/18 Studia doktoranckie. Konspekty zajęć 2012/2013 2012
262/19 Studia doktoranckie. Konspekty zajęć 2013/2014 2013
262/20 Studia doktoranckie. Konferencje zorganizowane przez doktorantów IBL. Zaproszenia, programy, sprawozdania, korespondencja
(załączona płyta CD - fotografie)
2005-2010
262/21 Studia doktoranckie. Stypendia PAN przyznane studentom IBL w latach 2004-2007. Korespondencja 2004-2007
262/22 Studia doktoranckie. Stypendia z programu "Młody IBL" 2011/2012.
Informacja o programie, korespondencja, lista słuchaczy, opinie
2011
262/23 Studia doktoranckie. Stypendia socjalne i naukowe, program "Młody IBL" 2012/2013.
Zarządzenia, protokół, decyzja Dyrektora,  korespondencja, wnioski, informacje, sprawozdanie S-12
2012-2013
262/24 Studia doktoranckie. Stypendia socjalne i naukowe, program "Młody IBL" 2013/2014.
Korespondencja, wnioski, protokół z posiedzenia komisji, decyzje Dyrektora IBL PAN, opinie, informacje, zarządzenie Dyrektora IBL PAN, sprawozdanie S-11
2013-2014
262/25 Studia doktoranckie. Pracownicy IBL zaangażowani w prowadzenie studiów doktoranckich w latach 2008-2013
 
2013
262/26 Studia doktoranckie. Rekrutacja 2003/2004.
Protokół z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, listy kandydatów i  osób przyjętych na studia
2003
262/27 Studia doktoranckie. Rekrutacja 2004/2005.
Protokół z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, listy kandydatów i  osób przyjętych na studia, powiadomienia
2004
262/28 Studia doktoranckie. Rekrutacja 2005/2006.
Protokół z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, listy kandydatów i  osób przyjętych na studia (załączona dyskietka – tekst protokołu)
2005
262/29 Studia doktoranckie. Rekrutacja 2006/2007.
Protokół z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, listy kandydatów i  osób przyjętych na studia
2006
262/30 Studia doktoranckie. Rekrutacja 2007/2008.
Protokół z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, listy kandydatów i  osób przyjętych na studia
2007
262/31 Studia doktoranckie. Rekrutacja 2008/2009.
Protokół z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, listy kandydatów i  osób przyjętych na studia
2008
262/32 Studia doktoranckie. Rekrutacja 2009/2010.
Protokół z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, listy kandydatów i  osób przyjętych na studia
2009
262/33 Studia doktoranckie. Rekrutacja 2010/2011.
Protokół z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, listy kandydatów i  osób przyjętych na studia
2010
262/34 Studia doktoranckie. Rekrutacja 2011/2012.
Protokół z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, listy kandydatów i  osób przyjętych na studia
2011
262/35 Studia doktoranckie. Rekrutacja 2012/2013.
Protokół z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, listy kandydatów i  informacja o pozytywnym zaopiniowaniu 3 osób
2012

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl