Inspektor ds. BHP

Sygnatura
Tytuł teczki Daty skrajne

74/1

Sprawy BHP  Instytutu Badań Literackich PAN
[zarządzenia, korespondencja, protokół kontroli, notatka służbowa]
1968-1981
74/2 Sprawy BHP Instytutu Badań Literackich PAN
[dokumentacja dotycząca kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, plany poprawy warunków BHP, sprawozdanie Z-19 kwartalne o wypadkach przy pracy, notatki służbowe inspektora BHP, korespondencja, wyciąg z protokołu, informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej]
1985-1989

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl