Dział Kadr

Sygnatura
Tytuł teczki Daty skrajne
59/1 Statystyczne opracowania końcowe   [formularze Z 01, Z 05, Z 06, S 12,  informacje dotyczące prowadzonego przez placówkę kształcenia, wykazy, dane do systemu "infopan", korespondencja] 1999-2008
 60/1  Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do zespołów KBN
[Korespondencja, komunikaty, listy uprawnionych do głosowania, regulaminy, uchwały, karty i instrukcje wyborcze, protokoły]
 1996-2004
 60/2  Kontrole przeprowadzone przez NIK w 1965 r. [korespondencja, protokoły, załączniki, informacja o wynikach kontroli, wnioski, wyjaśnienia]
Ocena pracy IBL opracowana przez Wydział Nauki i Oświaty i Wydział Kultury KC PZPR
 1965-1967
60/3 Kontrola Biura Kadr Naukowych i Spraw Osobowych w dniach 11 13 III 1985 r. w zakresie spraw kadrowych  [wstępny raport, załączniki, informacje ogólne o IBL, wykazy pracowników, opracowanie prof. Witolda Nawrockiego   ocena sytuacji kadrowej]
Kontrola NIK [informacja o wynikach kontroli]
1985-1986
60/4 Protokoły zdawczo odbiorcze dokumentacji przekazywanej między pracownikami, przechowywanej w Dziale Kadr
oraz związanej z prowadzeniem sekretariatu Studium Doktoranckiego, spis dokumentów w Dziale Kadr
1980, 1985 1987
 
1980-1987

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl