ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl